Öğrencilerimizin insana, yaşama ve dünyaya bakış açılarını geliştirip onlara yeni beceriler, nitelikler ve yaklaşımlar kazandırarak ufuklarını genişletecek; böylece onları, ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendirebilecek “bilinçli bireyler” hâline getireceğiz. İnsanı model alan, her öğrenciyi başlı başına bir değer olarak kabul eden eğitimci kimliğimiz ve eğitim anlayışımız ile öğrencilerimizin karakter gelişimlerinin, eğitim ve öğretimin temel esaslarından biri olduğunun bilincindeyiz. Bu yaklaşımlar ile tüm anne ve babaları “Başarılı başlangıçlar Doğru Eğitim İle Başlar ” anlayışını İIke edinen Özel İlkkalem Anaokul’larına davet ediyoruz. Geleceği birlikte oluşturabileceğimize duyduğumuz inanç,sevgi ve saygılarımla…

PMK KURUMLARI KURUCU MÜDÜR H.KANBER ÖZKAN